Category Archives: Used android phones

Used android phones

phone-exportA used android phones mobil helymeghatározó rendszerek lehetnek végberendezés
alapúak, hálózat alapúak és alapulhatnak a
végberendezés és hálózat együttmûködésén is.
A rádiós rendszereken alapuló helymeghatározásban
alapkérdés, hogy fix elemek rádiójelét veszi a vándorló
objektum és a fix résztôl vett jeleket visszaküldi, vagy a
vándorló objektum által kisugárzott jeleit veszi a fix rész több alkalmas eleme. Elôfordulhat még ezek kombiná-
ciója, de még az is, hogy ezekbôl kiindulva a helymeghatározás
egészen más utakra tér. Tegyük fel, hogy a vándorló objektum (mobiltelefon)
egy ismert helyrôl indul, amelyet például egy GPS módszerrel
határozott meg. Az ismert kiinduló ponttól kezdve
folyamatosan méri a mobiltelefon a pillanatnyi gyorsulásának
nagyságát és irányát. A mozgás pillanatnyi gyorsulásából
az eltelt idô alapján kiintegrálható az aktuális
helyzet. Hasonlóan tovább az újabb és újabb helyzetek
is meghatározhatók az idô múlásával. Ezt a módszert
használták régen a hajósok sebességmérôvel,
iránytûvel és kronométerrel felszerelve a tengeri navigáció
során. Az útvonalgörbét a mérési pontok között
egyenes szakaszokkal közelítették. A mérési hibák halmozódnak
ismétlôdô továbbszámolásoknál.