Category Archives: belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés és a külső ellenőrzés viszonya.

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

Az Állami Számvevőszék és a belső ellenőrzés együttműködik és támaszkodik egymás munkájára. Egy költségvetési szervnél történő külső ellenőrzés során az ÁSZ gyakran felhasználja a belső ellenőrzési jelentéseket is. A belső ellenőrzés a költségvetési szerv vezetőjének döntése függvényében koordinálja a költségvetési szerv külső ellenőrzéseit. Az ÁSZ tanácskozási joggal részt vesz az ÁBK Munkacsoport több témacsoportjának munkájában is. Az ÁSZ az ellenőrzést követő év január 31-ig beszámoltatja az ellenőrzött szervezeteteket az ÁSZ által tett javaslatok megvalósításáról, hasznosulásáról. Magyarországon az államháztartásért felelős miniszter feladata az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztése, szabályozása, koordinációja és harmonizációja, szakmai egyeztető fórumok működtetése. Tevékenysége támogatására szakmai egyeztető fórumként létrehozta az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportot, melynek feladata az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztési feladatainak áttekintése, a tárcák által végzett feladatok összehangolása, harmonizációja, koordinációja, illetve a szükséges további fejlesztések előkészítése. Válassza a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!