Category Archives: ipa mentes székhely

A székhelyszolgáltatás feltételei

székhelyszolgáltatás szabályai

székhelyszolgáltatás szabályai

A cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, érvényes szerződést, társasági szerződést, cégbejegyzési végzést valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját a székhelyen kell tárolni. A székhelyszolgáltatást nyújtónak kötelessége a cégtábla kihelyezése. A székhelyszolgáltatást végzőnek kötelessége tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetnie az iratokról és ingóságokról, amelyeket a székhelyen tart. A szerződés megszűnésekor a székhelyszolgáltató köteles a székhelyen őrzött iratokat átadni a cégnek. A székhelyszolgáltatást végző köteles gondoskodni a cég számára érkező küldemények átvételéről, és ennek a tényéről 1 munkanapon belül tájékoztatnia kell. A székhelyszolgáltatást igénybe vevő köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat. Kedvező székhelyszolgáltatás iparűzési adómentes helyen is, a topcegalapitas.com weboldalon!